Can Ninetes

Distribució dels expositors a Can Ninetes (instruments clàssics i percussió):